Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego corocznie współorganizuje konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, który kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i przebiega w dwóch częściach: wojewódzkiej (cztery etapy: szkolny, gminny, parkowy, wojewódzki) i ogólnopolskiej (piąty etap).

                Do XVII edycji konkursu, przeprowadzanego w roku szkolnym 2017/2018, przystąpiło 20 gimnazjów, znajdujących się na obszarze parków krajobrazowych: Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, Łagowsko – Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego, Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”, Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.

                W konkursie młodzież zdobywa i pogłębia wiedzę z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska. Celem konkursu jest również rozbudzenie zamiłowania oraz szacunku do przyrody, motywowanie aktywnych postaw na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Konkurs sprzyja integracji uczniów poprzez wymianę doświadczeń między szkołami, a ponadto pozwala poszerzyć często fragmentaryczne wiadomości o parkach krajobrazowych Polski. Forma konkurencji sprzyja promocji gmin i województw na forum ogólnopolskim oraz pogłębia poczucie lokalnej tożsamości.

                23 marca 2018 roku, młodzież gimnazjalna z sześciu parków krajobrazowych położonych na terenie województwa lubuskiego, częściowo wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, przystąpi do IV wojewódzkiego etapu XVII edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” i tym samym rozpocznie jeden z ostatnich etapów na drodze do rywalizacji o miano najlepszej drużyny gimnazjalnej w kraju.

                Zwycięzcy zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego zostali wyłonieni spośród 306 uczniów z 20 gmin położonych na terenie parków krajobrazowych. Uczestnikami IV etapu są 4-osobowe drużyny, które będą odpowiadały na 25 pytań testowych z zakresu ochrony przyrody, ekologii, ochrony środowiska, wiedzy o parkach krajobrazowych województwa lubuskiego oraz na 30 pytań praktycznych związanych z rozpoznawaniem chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Eliminacje konkursowe odbędą się 23 marca 2018 roku o godzinie 1000 w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie przy ulicy Szarzeckiej 14.

W trakcie konkursu zostanie przedstawiona prezentacja multimedialna: „Lubuskie parki krajobrazowe – odpoczywam, podziwiam, poznaję”. Zwycięzcy IV etapu – wojewódzkiego, będą reprezentować Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w V ogólnopolskim etapie konkursu - „Finał Finałów”, który odbędzie się 04 – 08 czerwca 2018 roku na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

XVII edycja konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, odbywająca się
w roku szkolnym 2017/ 2018, została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego, Wojewody Lubuskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.

                Nadzór nad organizacją konkursu na terenie województwa lubuskiego sprawuje Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.

 

herb marszałek patronat
LWZ

 

 

wojewoda lubuski
kuratorium oswiaty
 
 
wfoś