Na spotkaniuW Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, w dniu 29 kwietnia 2013 r., odbyło się spotkanie dotyczące opracowania planów zadań ochronnych dla Wspólnoty Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLH080002 oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005 zorganizowane i prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni przedstawiciele (właściwych) Nadleśnictw oraz samorządów, a także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska z Poznania i Zespół Paków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz nasza jednostka - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego reprezentowana przez Panią Alinę Jągowską - Zastępcę Dyrektora ZPKWL i Pana Roberta Rektora - Głównego Specjalistę w Pszczewskim Parku Krajobrazowym.

Uczestnikom przybliżono informacje m.in. na temat obszarów Natura 2000 „Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry”, występujących tam przedmiotów ochrony siedlisk i ptaków, oraz wiele ważnych informacji na temat sporządzania planu zadań ochronnych. W drugiej części wszyscy uczestnicy spotkania mogli wyrazić swoje opinie i podzielić się uwagami na temat zagrożeń dla przedmiotów ochrony oraz przedstawić propozycje co do zadań mogących przeciwdziałać degradacji chronionej przyrody.

„Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry” to nazwa dwóch obszarów Natura 2000, jednego siedliskowego na którym przedmiotem ochrony są, jak sama nazwa wskazuje obszary przyrodnicze oraz ptasiego, na którym chroni się cenne ptaki, jak również związane z nimi siedliska. Obszary te w dużej części pokrywają się granicami z zachodnią częścią Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.

Na spotkaniu