P1070936W dniu 2 października 2018 r. pracownicy Pszczewskiego Parku Krajobrazowego zostali zaproszeni na spotkanie Klubu Przyjaciół Pszczewa, zorganizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Pszczewie.
W trakcie spotkania przedstawiona została prezentacja o walorach przyrodniczych ZPKWL oraz samego Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Dodatkowo przygotowano prezentację o prowadzonej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej edukacji.


Kolejnym punktem spotkania były występy artystyczne z okazji uczczenia 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Młodzież czytała m.in. utwory Adama Mickiewicza. Niewątpliwą atrakcją była możliwość wysłuchania młodego artysty grającego na skrzypcach utwory patriotyczne. Część artystyczna przygotowana została przez młodzież ze Szkoły Podstawowej w Pszczewie. Głos zabrał również Wójt Gminy Pszczew Waldemar Górczyński, który opowiedział o historii powołania i powstawania Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.
Spotkanie pozwoliło przybliżyć mieszkańcom gminy Pszczew walory przyrodnicze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, oraz zachęciło do czynnego zwiedzania Parków.

 

P1070935
P1070936
P1070939
P1070940