GeościeżkaDzięki pozyskaniu środków unijnych przez Nadleśnictwo Lipinki z projektu transgranicznego Saksonia–Polska 2007-2013 stała się możliwa realizacja edukacyjno -turystycznej geościeżki w okolicy Łęknicy i Nowych Czapli (gmina Trzebiel). Spotkanie robocze w tej sprawie odbyło się dnia 19.03.2012r.

Na potrzeby realizacji projektu została powołana "grupa robocza", w skład której oprócz przedstawicieli prowadzącego projekt Nadleśnictwa, wchodzą: pracownicy Starostwa w Żarach, Urzędu Miejskiego w Łęknicy, Urzędu Gminy w Trzebielu, prezesi i członkowie niemiecko-polskiego Stowarzyszenia Geopark Łuk Mużakowa, prezes oddziału PTTK w Żarach, prezes oddziału LOP w Żarach oraz pracownik Parku Krajobrazowego ”Łuk Mużakowa”.

Geościeżka ma zostać wyposażona w infrastrukturę turystyczną w postaci: dwóch parkingów, 14 tablic edukacyjnych, podestów, schodów oraz barierek. W jej obrębie będzie można zobaczyć: wychodnię węgla brunatnego, zapadliska po szybach podziemnej kopalni „Babina”, źródliska zmineralizowanych wód żelazowo-siarkowych, formy erozyjne w skałach nadkładu oraz różnego koloru zbiorniki pokopalniane. Uroczyste otwarcie geościeżki o nazwie „Kopalnia Babina” nastąpi we wrześniu br.  

Zapraszamy !