Unesco 1Dnia 28 maja 2016 r. Pani Danuta Szewczyk – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego uczestniczyła w uroczystości oficjalnego przekazania aktu nadania tytułu „Światowy Geopark UNESCO Muskauer Faltenbogen/Łuk Mużakowa”, przyznanego podczas Generalnego Zgromadzenia UNESCO w dniu 17 listopada 2015 r. w Paryżu.

Uroczystego wręczenia aktu nadania dokonali przedstawiciele Niemieckiej Komisji UNESCO, Polskiego Komitetu do spraw UNESCO oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tym samym organizacja UNESCO doceniła wyjątkowy obszar geologiczny i gospodarczy oraz kulturowo-historyczny rozwój regionu granicznego.

Nadanie niemiecko-polskiemu Geoparkowi tytułu „Światowy Geopark UNESCO” wiąże się z podejmowaniem działań, w celu zachowania tego cennego geologicznie obszaru. W dużej powierzchni Geopark UNESCO „Łuk Mużakowa” znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”, umożliwia to podejmowanie działań na rzecz jego rozwoju, dzięki któremu wszelkie inicjatywy, w tym m.in. promujące uroczystości uświetniające jego nadanie przyczynią się do rozwoju tej formy ochrony, usankcjonowania jej prawnego, następnie rozpowszechniania wiedzy nt. bogactwa geologicznego oraz rozwoju turystyki. 

 

 

Unesco_1
Unesco_2
Unesco_3
Unesco_4
Unesco_5
Unesco_6