DSC 0963W pierwszą sobotę marca 2019 r. odbyło się spotkanie edukacyjno-przyrodnicze „Sowy – magiczne ptaki”. Za treści merytoryczne odpowiadali Robert Komorowski – reprezentujący Stowarzyszenie Ochrony Sów oraz Dawid Karzólewski – Główny specjalista Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego.

W sali Sulęcińskiego Ośrodka Kultury odbyła się wystawa zdjęć sów uszatki, pójdźki, płomykówki oraz walorów przyrodniczych Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia ekspozycji sowich piór autorstwa Natalii Miszon oraz Miłosza i Roberta Komorowskich, a także sprzętu do obserwacji sów tj.: lornetek, lunet, siatek maskujących oraz budek lęgowych dla płomykówki, pójdźki i puszczyka. Organizatorzy udostępnili gościom książki, czasopisma z dziedziny przyrodniczej oraz figurki z motywem sowy. Sporym zainteresowaniem cieszyły się mapy i broszury o walorach przyrodniczych parków krajobrazowych. Dla młodszych uczestników wydarzenia przygotowano kącik plastyczny, gdzie każde dziecko mogło narysować lub pokolorować sowę, wykleić z krepiny lub zrobić sowi lampion. Młodzi artyści otrzymywali odblaski w kształcie sowy oraz długopisy.

W pierwszej części spotkania Robert Komorowski wygłosił interesującą prelekcję na temat magicznych zdolności sów. Szeroko omówił obyczaje sów oraz wyjaśnił w czym tkwi sekret bezszelestnego lotu sów, gdzie sowy mają uszy, co to jest szlara i wypluwka, omówił zdolność widzenia stereoskopowego. Niewątpliwą atrakcją był film przyrodniczy obrazujący biotop i zachowania sów. W drugiej części spotkania pracownik służby parku krajobrazowego Dawid Karzólewski przedstawił prelekcje o  gatunkach sów występujących w Polsce i omówił siedliska ich występowania wraz z odgłosami.

Wszystkie uczestniczące w wydarzeniu dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy wraz z gadżetami. Dzięki sponsorom zapewniony był również słodki poczęstunek oraz prowiant na ognisko. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na wyjazd w teren na nasłuch sów. Udało się zaobserwować i usłyszeć pohukiwanie puszczyka. Impreza zakończyła się wspólnym ogniskiem.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i odbyło się w sympatycznej atmosferze. Mamy nadzieję, że zaowocuje ono coraz ściślejszą współpracą z różnymi instytucjami na rzecz ochrony wartości przyrodniczych Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego.

Serdeczne podziękowania dla Agnieszki Miszon oraz Natalii Miszon za ich szczególne zaangażowanie. Podziękowania za pomoc w organizacji: p. Jackowi Filipkowi - Dyrektorowi Sulęcińskiego Ośrodka Kultury oraz sponsorom: p. Dariuszowi Ejchartowi – Burmistrzowi Sulęcina, p. Adamowi Siwińskiemu – właścicielowi Intermarche w Sulęcinie, Państwu Elżbiecie i Zbigniewowi Florczakom – właścicielom Cukierni Monika z Sulęcina, Nadleśnictwu Sulęcin, Celowemu Związkowi Gmin CZG-12 oraz p. Krystynie Hryniewieckiej – właścicielce Sklepu Spożywczo-Przemysłowego „Eden” w Lubniewicach.

 

DSC_0957
DSC_0959
DSC_0963
DSC_0987
DSC_0991
DSC_0992
DSC_0994
DSC_1000
DSC_1007
DSC_1023
DSC_1025