Zjazd LOPDnia 16.03.2013r., tradycyjnie z końcem zimy odbył się doroczny zjazd członków i sympatyków zielonogórskiego okręgu Ligi Ochrony Przyrody. Na sali wykładowej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego uczestnicy mogli wysłuchać kilkunastu tematycznych prezentacji, skupiających się na ochronie przyrody, ekoturystyce oraz bieżących projektach realizowanych na terenie województwa, a także w całej Polsce.

W ramach rozwijającej się dobrej współpracy z Ligą Ochrony Przyrody, przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego miał okazję zaprezentować wyniki badań nad fauną ważek dwóch parków krajobrazowych leżących w centrum województwa, tj. Łagowsko-Sulęcińskiego oraz Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Bogato ilustrowany wykład zachęcał do bliższego poznania tej grupy ciekawych i barwnych owadów, a także do prowadzenia własnych obserwacji na cennych  przyrodniczo terenach   lubuskich parków krajobrazowych. Wystąpienie stanowiło niewątpliwą promocję działalności Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego i jego wkładu w poznanie bioróżnorodności naszego województwa.