Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w 2017 roku będzie realizował szereg czynności dotyczących zabiegów ochronnych w celu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt w ramach projektu pn. „Ochrona czynna wartości przyrodniczych stanowiących cenne elementy bioróżnorodności Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego”.

Prace będą obejmowały szerokie spektrum działań na polu przyrodniczym, a dotyczyć będą takich gatunków lub siedlisk jak:

- bocian biały – usunięcie śmiercionośnych sznurków, szmat, worków i innych elementów antropogenicznych z gniazd tego gatunku powiązane z obrączkowaniem młodych ptaków z terenu Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”;

- murawy kserotermiczne – usunięcie zakrzewień na tymże siedlisku z Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”;

- modraszek telejus i nausitous – wykoszenie traw na wale przeciwpowodziowym w Krzesińskim Parku Krajobrazowym;

- popielica szara – montaż budek oraz dokarmianie gatunku w Barlinecko - Gorzowskim Parku Krajobrazowym;

- gniewosz plamisty – kształtowanie i pielęgnacja siedliska w którym występuje ten gatunek w Barlinecko - Gorzowskim Parku Krajobrazowym;

- kumak nizinny – wycięcie drzew i łagodzenie skarpy zbiornika wodnego w Pszczewskim Parku Krajobrazowym;

- selery węzłobaldachowe – wycinka krzewów i drzew wzdłuż rowów melioracyjnych zasłaniających siedlisko tego gatunku w Parku Krajobrazowym „Łuk Mużakowa”;

- jelonek rogacz - wycinka siewek krzewów i drzew zasłaniających siedlisko gatunku w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym;

- gągoł i nurogęś - montaż budek dla tych gatunków w 5 Parkach Krajobrazowych (Krzesiński, Łagowsko-Sulęciński, Gryżyński, Pszczewski i Łuk Mużakowa)

Wszystkie wymienione zadania zostałą wykonane dzięki wsparciu finansowemu Województwa Lubuskiego oraz dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

logo funduszProjekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.