d1 czerwca 2016 roku na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego podjęto czynności związane z ochroną czynną modraszka telejusa Phengaris teleius. Ze względu na niską liczebność tego gatunku występującego w granicach Krzesińskiego Parku Krajobrazowego oraz ze względu na jego północny, graniczny zasięg występowania w tym regionie, podjęte działania mają przyczynić się do ochrony tego stanowiska.

Zadanie to wykonano przy współpracy z niemieckim stowarzyszeniem Landschaftspflegeverband Mittlere Oder e.V. Dzięki doświadczeniu niemieckich lepidopterologów trudniących się m.in. reitrodukcją wspomnianego ww. gatunku na terenie Niemiec, wykonano koszenie pierwszych czterech odcinków na wale przeciwpowodziowym. Wykonane działanie ma za zadanie doświetlić mrowiska, w których obecnie odbywa się przepoczwarzanie modraszka telejusa. Dodatkowo pokos trawy w tym czasie wspomoże wzrost żywicielskiej rośliny pokarmowej – krwiściąga lekarskiego.

Żywimy nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do ochrony tego gatunku, co zobrazują Nam najbliższe miesiące.

 

 

a
b
c
d
e
f
g
h
i