730 stycznia 2016 roku z inicjatywy Służby Krzesińskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Kłopot w Muzeum Bociana Białego odbyły się warsztaty edukacyjno – terenowe połączone z prelekcją oraz prezentacją multimedialną pt. "Zimowe ptakoliczenie”. Zajęcia przeprowadzone zostały w ramach cyklu pn. "Spotkania z przyrodą", przy współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Cybince, Ligą Ochrony Przyrody w Zielonej Górze oraz Radą Sołecką w Kłopocie. Akcja została objęta patronatem Burmistrza Cybinki Pana Marka Kołodziejczyka.

Dzieci i młodzież z terenu Gminy Cybinka dowiedziały się, dlaczego warto liczyć ptaki zimą, o czym mogą świadczyć zebrane wyniki oraz jak rozróżniać ptaki w locie.

Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników. Miłym zaskoczeniem była znajomość wielu gatunków ptaków wśród młodego pokolenia. Świadczy to o dobrej edukacji przyrodniczej, jaką dzieci i młodzież czerpią od dorosłych. Na zakończenie spotkania można było rozgrzać się przy ognisku posilając zupą i kiełbaską. Wszyscy uczestnicy „Zimowego Ptakoliczenia” zostali nagrodzeni upominkami i łakociami ufundowanymi przez współorganizatorów akcji oraz innych sponsorów. Wszystkim za to serdecznie dziękujemy.

Już w tym miejscu pragnę Państwa (nie tylko dzieci i młodzież) serdecznie zaprosić na kolejne zajęcia z cyklu "Spotkania z przyrodą", które będą dotyczyły „Nocy z sowami”, a przeprowadzone zostaną w miesiącu marzec. O szczegółach tej akcji będziemy informować na naszej stronie internetowej.

 

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14