Młody bocian z nowym rodzeństwem25 lipca 2015 roku na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Kłopot, odnotowano mocne powiewy wiatrów. W wyniku tego spadło gniazdo bociana białego ze słupa energetycznego z trzema młodymi. Niestety, jeden młody ptak został przygnieciony na śmierć, drugiemu udało się wznieść w powietrze i wylądować na pobliskim gnieździe, które nie było w tym roku zajęte, a na którym jest on nadal karmiony przez własnych rodziców.

Trzeciemu nie udało się wzbić w powietrze i wylądować bezpiecznie na ziemię. Jednak ponownych lotów nie podjął się, ale też nie udało się go złapać, wędrował po wiosce Kłopot. Po kilku dniach osobnik nieco osłabł i udało się go złapać dzieciom z wioski i przynieść do pracowników Parku. Nie zwlekając długo, Służba Krzesińskiego Parku Krajobrazowego podjęła działania, przy użyciu drabiny, bociani podlot został włożony do nowego gniazda, na którym przebywały dwa młode bociany w niemal identycznym wieku. Akcja zaadoptowania udała się, bo młody ptak jest dokarmiany przez nowych rodziców, w trakcie obserwacji nie stwierdzono między podlotami niepokojących rywalizacji.

Jednak aby było ciekawiej, w bocianim gnieździe które spadło na ziemię stwierdzono prawie 20 gniazd wróbli. W części z nich były młode, w różnym wieku. Oczywiście część z nich była martwa (najprawdopodobniej od siły uderzenia), ale kilka z nich przeżyło. I w tym przypadku Służba Krzesińskiego Parku Krajobrazowego – zakładając, że skoro w Kłopocie realizowana jest przez naszą jednostkę czynna ochrona mazurka (najbliższego kuzyna wróbla domowego) to należy żyjącym, młodym ptakom stworzyć jak najbardziej naturalne warunki. W wyniku tego, młode wróble zostały tak przydzielone do budek lęgowych w których mazurki wyprowadzają lęgi, aby wielkością i wiekiem były jak najbardziej zbliżone do swego „przyrodniego” rodzeństwa. Po kilku dniach przerwy od początków działań adopcyjnych, Służba Krzesińskiego Parku Krajobrazowego stale monitoruje młode bociany oraz „symbiozę” wróbli z mazurkami. Póki co, wszystko wskazuje na to, iż działania adopcyjne w Krzesińskim Parku Krajobrazowym powiodły się i zakończą się pozytywnym wynikiem.