313 czerwca 2015 r. na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Kłopot przy Muzeum Bociana Białego odbył się festyn. Jako coroczne Święto Bociana Białego wpisał się w tradycję tego miejsca. Jest to szczególne miejsce bytowania tego bliskiego naszemu sercu ptaka.

Organizatorem tego Święta jest Liga Ochrony Przyrody w Zielonej Górze, Gmina Cybinka, Sołectwo Kłopot oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.

Święto było okazją do poszerzenia wiedzy o bocianie białym oraz miejscem, gdzie można było miło spędzić czas obserwując bogactwo otaczającej przyrody Krzesińskiego Parku Krajobrazowego.

Jak corocznie, głównym celem tego wydarzenia jest promocja bocianich wiosek oraz zwrócenie szczególnej uwagi na ochronę jego siedlisk, jak również wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych Krzesińskiego Parku Krajobrazowego.

Na stoisku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego nie zabrakło różnego rodzaju materiałów promujących nie tylko Krzesiński Park Krajobrazowy, ale także pozostałe parki krajobrazowe województwa lubuskiego. Goście i liczne grupy dzieci zachęcane były także do udziału w grach i zabawach edukacyjnych. Festyn przebiegał w miłej atmosferze, a stoisko Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego cieszyło się dużym zainteresowaniem.

 

1
2
3
4