Grupa Bociana BiałegoW dniach 28-30 listopada 2014 r. w Prószkowie (województwo opolskie) odbył się IV zjazd Grupy Badawczej Bociana Białego. W zjeździe udział wzięli naukowcy zajmujący się tematyką bociana białego z terenu Polski, Litwy i Białorusi.

Tematami wystąpień oraz prezentacji multimedialnych były m.in.: ekspansja bociana białego w Europie, wstępne wyniki cenzusu bociana z 2014r., wyniki obrączkowania w Polsce, zimowanie bocianów w Polsce, monitoring i obrączkowanie bocianów na terenie Litwy i Białorusi.

Pracownicy Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, Pan Krzysztof Gajda i Pani Edyta Róż, będący członkami Grupy Badawczej Bociana Białego, przedstawili wyniki prac monitoringowych bociana białego z obszaru Krzesińskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” pt: „Stan populacji bociana białego na terenie dwóch parków krajobrazowych województwa lubuskiego: Krzesińskiego oraz Ujście Warty”.

Udział w takim przedsięwzięciu poświęcony tematyce bociana białego posłużył wymianie doświadczeń oraz przyczynił się do zwrócenia uwagi na wielowątkową problematyką ochrony bociana białego nie tylko w Europie ale także w Afryce.

Jak pokazują wstępne wyniki, populacja bociana białego w Polsce maleje. Przyczyny tego zjawiska można podzielić na naturalne i związane z człowiekiem. O ile na przyczyny naturalne, takie jak warunki atmosferyczne czy brak pokarmu nie mamy za bardzo wpływu, o tyle to co jest związane z człowiekiem, a jednocześnie zagraża bocianowi możemy jako ludzie bardzo ograniczyć. Należy tutaj zaliczyć straty młodych w wyniku zaplątania w sznurki, worki, żyłki wędkarskie, zmianę struktury siedlisk nienadających się na zbieranie pokarmu (zwiększająca się uprawa rzepaku i kukurydzy), nieodpowiednie zabezpieczenia linii energetycznych oraz polowania na bociany na terenie Afryki.

Służba Krzesińskiego Parku Krajobrazowego od lat prowadzi elementy czynnej ochrony bociana białego, takie jak usuwanie z gniazd szkodliwych dla lęgów elementów pochodzenia antropogenicznego czy też rozmowy z rolnikami, wędkarzami o skutkach nieświadomej i szkodliwej dla bociana działalności. Takie działania będą również realizowane na terenie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”, który jest niemałym zagłębiem bociana białego na terenie województwa lubuskiego.

 

grupowe
IMG_0001
IMG_0002
IMG_0003
IMG_0004
IMG_0005
IMG_0006
IMG_0007