Modraszek telejus żerujący na kwiatostanie krwiściągu lekarskiego
Modraszek telejus żerujący na kwiatostanie krwiściągu lekarskiego
Zagrożone i ginące motyle Europy występują w województwie lubuskim. Uchwyciła je kamera telewizji Polsat w Krzesińskim Parku Krajobrazowym.

Modraszki telejus i nausitous, gatunki rzadkich i chronionych motyli, wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, występujące na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, były tematem materiału, który ukazał się w telewizji Polsat w głównym wydaniu Wydarzeń dnia 23 lipca 2014 roku o godz. 18:50.

Jednym z wielu zadań Służby Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, wchodzącej w skład struktury organizacyjnej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa lubuskiego, jest inwentaryzacja i monitoring tych cennych gatunków.

Modraszek nausitous w odróżnieniu od modraszka telejus posiada na spodzie skrzydeł  pojedyńczy rząd ciemnych kropek z jasną obwódką.
Modraszek nausitous w odróżnieniu od modraszka telejus posiada na spodzie skrzydeł pojedyńczy rząd ciemnych kropek z jasną obwódką.
Rzeka Odra, przepływająca przez Krzesiński Park Krajobrazowy, stanowi północną granicę zasięgu dla tych rzadkich motyli, obdarzonych bardzo interesującą biologią. Ich występowanie jest uzależnione od obecności rośliny żywicielskiej, jaką jest krwiściąg lekarski oraz specyficznej grupy mrówek z rodzaju wścieklic. Jeśli zabraknie jednego z tych elementów, wówczas motyle nie mają szans na przeżycie. Większość roku spędzają one w mrowisku, a w formie dorosłego imago żyją tylko 3 dni. W ciągu tak krótkiego życia, muszą złożyć jaja na krwiściągu lekarskim. Następnie z jaj wylęgają się larwy, które spadając na ziemię, są adoptowane przez mrówki. W następnym roku, po przeobrażeniu z poczwarki,z mrowiska wyfruną kolejne pokolenia tych gatunków.

Zagrożeniem dla przetrwania tych rzadkich i chronionych motyli jest koszenie łąk i wałów przeciwpowodziowych w okresie kwitnienia krwiściąga lekarskiego i aktywności modraszków. Przesunięcie czasu koszenia na drugą połowę sierpnia lub w miarę możliwości na wrzesień, przyczyniłoby się do ochrony tych cennych motyli.

Szacuje się, że na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego występuje do 500 osobników. W wyniku prac inwentaryzacyjnych na wałach przeciwpowodziowych oraz łąkach, w bieżącym tygodniu naliczono 184 osobniki modraszków. Jeśli populacja będzie malała, to grozi jej wyginięcie. Służba Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, przez najbliższe lata będzie monitorować tempo zmian populacyjnych tych gatunków oraz chronić je poprzez zachęcanie do dobrych praktyk, służących przetrwaniu tych niezwykle specyficznych motyli.

Link do materiału, który ukazał się w telewizji Polsat w głównym wydaniu Wydarzeń: http://www.ipla.tv/2014-07-23-liczenie-motyli/vod-5979367#/page_container