IMAG0276W dniu 25 września 2019 roku zorganizowane zostały warsztaty terenowe dla nauczycieli geografii i edukatorów przyrody pt.:  „Wpływ prac regulacyjno-melioracyjnych na obecny kształt rejonu Ujścia Warty”, zorganizowane przez pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”. Zajęcia w terenie prowadził znany i bardzo ceniony, miejscowy historyk-regionalista, Pan Zbigniew Czarnuch. Omówił historię terenu ujścia Warty, prace regulacyjne Warty od Santoka do jej ujścia, zmiany biegu koryta rzeki, obwałowanie i meliorację doliny, kolonizację terenu, osadnictwo olenderskie, prawa i przywileje osadników, przepompownie wodne, architekturę i znaczenie mokradeł dawniej oraz dziś.

Przy tej okazji można było zapoznać się z zasadą działania wrót wodnych, pojęciem wału kanałowego (Kanał Czerwony), podstawami architektury przepompowni (tzw. Wasserkirche w Słońsku), z przepompownią z elektropompami w Lemierzycach, zasadnością budowy kościołów i szkół na przykładzie Głuchowa oraz Kłopotowa, uprawnieniami dozorcy wałów w Świerkocinie, nazewnictwem miejscowości w tzw. „Nowej Ameryce”, aspektami powodzi na przykładzie Kołczyna oraz gospodarką olendrów i wyrobiskami torfu na przykładzie Piskorzna.

Temat warsztatów był niezmiernie ciekawy, choć czujemy mały niedosyt, gdyż pod koniec zajęć opady deszczu uniemożliwiły uczestnikom pełniejsze rozeznanie terenowe w omawianych kwestiach. Na szczęście pozostałe szczegóły można doczytać w świetnie napisanej książce autora zajęć terenowych, Pana Zbigniewa Czarnucha, pt: „Ujarzmianie rzeki. Człowiek i woda w rejonie ujścia Warty”. Polecamy.

 

 

IMAG0276
IMG_20190925_113031
popmownia_w_Lemierzycach_fot_PC