4

W dniu 6 kwietnia Służba Parków Krajobrazowych wraz z pracownikami „Muzeum Łąki” w Owczarach przystąpiła do II etapu wiosennych prac ochronnych na murawach kserotermicznych w Owczarach.

Jak już pisaliśmy w aktualności marcowej, te chronione siedliska co sezon zarastają tarniną, dziką różą i głogiem, ograniczając w ten sposób wegetację chronionym gatunkom traw oraz dostęp dla wypasanych owiec. Zaplanowane działania przeprowadzone zostały ponownie w okolicach ścieżki edukacyjnej, na powierzchni około 0,5 ha. Wybrano fragment bardzo mocno zarośnięty tarniną, którą usunięto ręcznie i mechaniczne oraz zwieziono na stosy. Dzięki wykonanym pracom powstała możliwość odpowiedniego grodzenia terenu (wcześniej niedostępnego) dla wypasu owiec w sezonie. Odsłoniętym terenem teraz mogą zająć się czworonożni przyjaciele przyrody, zaś Służba Parków planuje wrócić z pracami na murawy za rok. Zapraszamy do współpracy na klimatycznych wzgórzach!

 

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6