strausberg01W dniu 21.02.2013r. w budynku szkoły „bundtStift” w Strausberg’u, w Niemczech, na terenie Szwajcarii Marchijskiej, odbyły się warsztaty podsumowujące projekt „Młodzież kształtuje turystykę przyrodniczą i edukację ekologiczną”. Na spotkaniu zostały przedstawione wyniki prac dzieci i młodzieży z polskich szkół w Witnicy i Dąbroszynie, oraz niemieckich szkół w Buckow, Strausberg’u i Altlandsberg’u, podczas letnich zajęć w terenie, między innymi na obszarze Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” i niemieckiego Parku Naturowego „Szwajcaria Marchijska”.

Młodzież osobiście przedstawiła prezentację z wycieczek terenowych, zbierania informacji i mapowania tras urządzeniami GPS, przetwarzania ich w celu prezentowania wyników na portalu Google Earth, oraz za pomocą osobiście wydrukowanych folderów promujących turystykę przyrodniczą i edukację ekologiczną. Po prezentacji można było zwiedzić kompleks szkolny, w którym niemieccy nauczyciele wyjaśniali zasady pracy z dziećmi szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja pomiędzy organizatorami, mentorami, nauczycielami i pracownikami Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, w ramach której każdy mógł przedstawić swoje wrażenia po zrealizowanym projekcie i zaproponować nowe pomysły współpracy na przyszłość, w ramach zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej młodzieży.

strausberg02strausberg03strausberg04strausberg05strausberg06strausberg07