Na tablicy umieszczono krótką informację na temat życia bociana białego oraz tabelkę prezentującą datę przylotu ptaków i liczbę młodych. Sukcesywnie będą uzupełniane informacje na temat przylotów i lęgów bociana, przede wszystkim na podstawie obserwacji dzieci. Tablica ma głównie wzbudzić zainteresowanie dzieci i zachęcić do obserwowania otaczającej przyrody, a także informować osoby odwiedzające to miejsce.

Wraz z dziećmi pracownicy parku już od 2004r. obserwuą te fascynujące ptaki.

Tablica w przedszkolu