Przykładem jest wizyta w gnieździe u modraszki (Cyanistes caeruleus), na terenie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”, w dniu 14 maja 2014 roku. Podczas kontroli, młodzi adepci pierwszego lotu zaczęli opuszczać gniazdo. Na widok znajomego munduru, jedna z modraszek zawróciła z pola i elegancko wylądowała na ręce pracownika parku. Chętnie pozowała do zdjęć i nie specjalnie chciała odlecieć, by rozpocząć nowy etap swojego życia.
Może jeszcze kiedyś wyląduje na parapecie w biurze Parku i ładnie zaśpiewa na powitanie?