Kilkudniowe zajęcia obejmowały pracę grupową w terenie, polegającą na wytyczeniu trasy wycieczki wśród lasów i jezior Szwajcarii Marchijskiej, przy pomocy urządzeń GPS. Następnie dzieci naniosły efekty swojej pracy na podkłady mapowe w Google Earth.

Prezentację wyników, opis doświadczeń i wykonane w terenie zdjęcia, dzieci zaprezentowały podczas dnia podsumowania prac. Został także przeprowadzony konkurs na najładniejsze zdjęcie wykonane przez dzieci w plenerze.

Takie warsztaty pozwalają rozbudzić w dzieciach zamiłowanie do przyrody, a także uczą wykorzystywać najnowsze technologie w turystyce oraz ochronie przyrody.

W planach jest już kolejne spotkanie polskich i niemieckich dzieci na zajęciach w Dąbroszynie, na terenie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”, który jest jednym z partnerów projektu.

buckow6buckow6buckow6buckow6buckow6