Oficjalnego przywitania wszystkich przybyłych dokonała Pani p. o. Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego - Alina Jągowska, a całe wydarzenie zostało zainicjowane przez pracowników ZPKWL, którzy wraz z ciałem doradczym w postaci ekspertów z dziedziny lepidopterologii (nauki o motylach), dyskutowali nad działaniami zaplanowanymi na najbliższe trzy lata.
Planuje się, aby w ciągu tego czasu (lata 2017 - 2019) zinwentaryzować siedem parków krajobrazowych z terenu województwa lubuskiego, pod kątem występowania na ich terenie motyli dziennych. Nie będzie to łatwe zadanie ze względu na duże powierzchnie badanych obszarów oraz sporą różnorodność gatunkową motyli na terenie województwa lubuskiego. Niektóre owady są możliwe do rozpoznania dopiero po odłowieniu w siatkę, lub nawet po porównaniu pod mikroskopem.
Pomimo świadomości nakładu pracy, służba parku chętnie podejmie się wyzwania, ponieważ efektem pracy ma stać się atlas ukazujący bioróżnorodność - chyba najpiękniejszych owadów - motyli. Aby wyniki prac terenowych mogły być porównywalne z danymi zebranymi w innych opracowaniach, tereny parków krajobrazowych zostaną podzielone na małe kwadraty.
Dzięki spotkaniu możliwe było ustalenie metodyki prac i co najcenniejsze – podzielenie się zdobytą do tej pory wiedzą. Do prac terenowych, które zaczną się wiosną 2017 roku przygotowujemy się już teraz, w okresie zimowym, poprzez dokumentowanie i zbieranie informacji o motylach dziennych, o ich roślinach żywicielskich i potencjalnych siedliskach.

 

 

djmedia: