Projekt ten został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Dzięki dotacji możliwe będzie doposażenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego w różnorodny sprzęt wykorzystywany do celów badawczych i monitoringowych przez Służbę Parku oraz do edukacji ekologicznej służącej zwiększaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Zmiany te wpłyną na zwiększoną efektywność działań terenowych służących ochronie przyrody na terenach 7 Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego oraz uatrakcyjnią zajęcia, pobyt dzieci i młodzieży na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego. 

 

 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego

wfoś