Konferencja stanowi podsumowanie 30 lat istnienia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego i 20 lat Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, przekazanie uczestnikom informacji nt. ich walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych oraz prac badawczych prowadzonych na przestrzeni lat na terenie Parków.
W ramach programu konferencji odbędą się wystąpienia prelegentów ze świata nauki i praktyki nt. dziedzictwa i bogactwa przyrodniczego parków krajobrazowych województwa lubuskiego, ich ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem Pszczewskiego i Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Stanowi ona również okazję do dyskusji oraz wystąpień odnośnie bogactwa i wartości przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych. Część referatowa przebiegać będzie w klimacie osiągnięć naukowych i przeprowadzonych badań na terenie wspomnianych parków na przestrzeni lat, jak również w zakresie występowania gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową. Konferencja posłuży przekazaniu informacji i pogłębieniu wiedzy na temat prac badawczych, obserwacji i innych cennych wiadomości na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego Pszczewskiego i Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.

W ramach spotkania zorganizowana zostanie wystawa fotograficzna prezentująca unikalne bogactwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe Parków – jako swoistego dziedzictwa naszego regionu, a także 8 września wycieczka terenowa do miejscowości Mniszki celem zwiedzenia Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej oraz Doliny Kamionki Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. 9 września goście konferencji będą mieli możliwość zwidzenia krainy bielika i „Gryżyńskich Uroczysk”.

Owocem wspólnych prac naukowców, badaczy i specjalistów jest wydanie monografii pt. „30 lat - Pszczewski Park Krajobrazowy. Historia i przyroda” oraz monografii pt. „20 lat - Gryżyński Park Krajobrazowy. Monografia przyrodnicza”. Publikacje przyczynią się do pogłębienia wiedzy na temat zachowania cennych wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych na terenie tytułowych Parków, ukazania osobliwości oraz piękna dziedzictwa przyrodniczego, prowadzonych badań naukowych na tych obszarach, w celu kształtowania nowych postaw zachowania opartych na poszanowaniu wartości w aspekcie środowiska naturalnego, promowaniu walorów przyrodniczych regionu, a także wzbogaceniu wiedzy naukowej.

 

Pod patronatem honorowym:

herb marszałek patronat
LWZ

wojewoda lubuski

 

 

Współorganizatorzy:

herb wektorowy v11
ZPKWW logotyp

nadl Bytnica

 

 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

nfoś