Projekt ten został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Dzięki dotacji możliwe będzie doposażenie pracowni biologiczno – chemicznej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie w różnorodny sprzęt do poznawania przyrody i badania środowiska. Nowy blask uzyskają także pomieszczenia w Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach. Zostaną doposażone w nowe meble, eksponaty, gry, aplikacje drewniane, oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć warsztatowych. Zmiany te uatrakcyjnią zajęcia i pobyt dzieci i młodzieży w naszych ośrodkach.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego

wfoś