Podczas konferencji przedstawiciele instytucji z całej Polski zaprezentowali ciekawe referaty. Mówiono o nowych trendach w lubuskich parkach krajobrazowych przedstawionych w ramach referatu pt. „Ruch turystyczny w lubuskich parkach krajobrazowych – nowe trendy” przez Pana Pawła Cieniucha – Głównego Specjalistę w Barlinecko – Gorzowskim Parku Krajobrazowym i Parku Krajobrazowym „Ujście Warty”, a także o wpływie treningu i rekreacji ruchowej na zdrowie człowieka, nowych ścieżkach edukacyjnych, sprawach konfliktowych mobilności turystycznej, znaczeniu strefy Schengen dla turystyki, imprezach masowych, turystyce młodzieżowej oraz Slow Tourism’ie. Interesująco prezentowała się także lista prelegentów wraz z ich tematami referatów, stąd też warto ją  przedstawić:

- Dr hab. prof. nadzw. Danuta Umiastowska Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia) – Wpływ wybranych form rekreacji ruchowej na zdrowie i sprawność fizyczną człowieka

- Dr Marta Kisiel (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – Nowe ścieżki przyrodniczo- edukacyjne w województwie lubuskim proponowane przez studentów PWSZ w Gorzowie Wlkp.

- Dr hab. prof. nadzw. Paweł Prüfer (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – Mobilność turystyczna w perspektywie socjologicznej triady teoretycznej: funkcjonalizmu, teorii konfliktu i interakcjonizmu symbolicznego – implikacje dla aktywności turystycznych w Polsce

- Dr Sabina Ren (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – Korzyści i niebezpieczeństwa strefy Schengen a ruch turystyczny

- Mgr Paweł Cieniuch (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego – Gorzów Wlkp.) – Ruch turystyczny w lubuskich parkach krajobrazowych – nowe trendy

- Mgr Łukasz Matoga (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej) – Turystyka poza utartym szlakiem- nowy kierunek rozwoju turystyki w europejskich miastach historycznych

- Dr Wojciech Mania (Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna) – Zarządzanie turystyką w aglomeracji poznańskiej w kontekście współpracy między sektorem publicznym a branżą turystyczną.

- Dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Rynkiewicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – Wpływ 12-tygodniowego programu treningu zdrowotnego na budowę ciała i sprawność fizyczną człowieka- studium przypadku

- Dr Joanna Kuriańska-Wołoszyn (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – Zachowania zdrowotne studentów pedagogiki oraz turystyki i rekreacji w świetle wybranych uwarunkowań

- Dr Andrzej Kijowski, Dr Jolanta Kijowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – Imprezy masowe i ich wpływ na środowiska przyrodnicze. Studium przypadku – Przystanek Woodstock

- Dr Anna Bezulska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) – Trend militarny w turystyce młodzieżowej

- Mgr Agata Kobyłka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Turystyki i Rekreacji) – Świadomość studentów na temat udostępniania parków narodowych dla turystyki i rekreacji

- Mgr Aneta Pawłowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej) – Slow Tourism jako nowy sposób podróżowania. Charakterystyka zjawiska oraz przykłady jego rozwoju w Polsce

- Mgr Karolina Michalska-Harasimiuk, Mgr Adrianna Wolska (Uniwersytet Szczeciński) – Zachowania konsumenckie polskiego seniora na rynku turystycznym

Każdy z rejestrujących się gości otrzymał materiały konferencyjne, w których zawarte były publikacje o walorach parków krajobrazowych, za co organizatorzy konferencji oficjalnie podziękowali Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. 

 

 

audytorium_2
dr_Anna_Bezulska__KADET_2
dr_J._Kijowska_i_prorektor_Wołoszyn__2
dr_Marta_Kisiel_1
mój_referat__1
prof_Danuta_Umiastowska_1
_DSC3494
_DSC3502