Z okazji jubileuszu 25 – lecia Targów Rolniczych w Lubniewicach złożono podziękowania Pani Dyrektor Danucie Szewczyk za wieloletnią i owocną współpracę. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego został również uhonorowany pamiątkową statuetką.

Na znacznie większej powierzchni wystawowej w br., Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego mógł zaprezentować swoje wydawnictwa promocyjno-edukacyjne wszystkich parków krajobrazowych województwa lubuskiego, ich cennego bogactwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego oraz walorów krajobrazowych. Pracownicy Służby Parków Krajobrazowych służyli także pomocą i wiedzą na temat gatunków i obszarów chronionych oraz udostępniali foldery, pocztówki, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, popularne informatory, mapy i broszury, książki z „parkowej” biblioteczki oraz udzielali informacji osobom odwiedzającym targi. Dla najmłodszych gości przygotowano Kącik Edukacyjny, w którym to, można było nauczyć się pracy na mikroskopie - oglądając różne preparaty w powiększeniu, zapoznać się z kilkoma gatunkami zwierząt oraz nauczyć się rozpoznawania gatunków węży po wylinkach. Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszyły się mapy turystyczno-edukacyjne wszystkich siedmiu parków krajobrazowych naszego województwa, oraz materiały dydaktyczne nawiązujące do potrzeby ochrony pszczół w Polsce.

 

 

20160529_Glisno_fot_PC_i_KG_3
20160529_Glisno_fot_PC_i_KG_5
20160529_Glisno_fot_PC_i_KG_6
20160529_Glisno_fot_PC_i_KG_12
20160529_Glisno_fot_PC_i_KG_14
20160529_Glisno_fot_PC_i_KG_25
20160529_Glisno_fot_PC_i_KG_29
20160529_Glisno_fot_PC_i_KG_44
20160529_Glisno_fot_PC_i_KG_49