Wśród licznych gości imprezy byli m.in.: Wicewojewoda Lubuski - Pan Jan Świrepo, Starosta Powiatu Gorzowskiego – Pani Małgorzata Domagała, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. – Pan Jan Rydzanicz, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego reprezentowała Pani Danuta Szewczyk – dyrektor.  Pośród stoisk promocyjnych i handlowych ponownie wystawił się także Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.  

W jednej z sal pałacowych, na stoisku Zespołu Parków można było ponownie zapoznać się z aktualnymi publikacjami nt. parków krajobrazowych województwa lubuskiego, ich bogactwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego oraz walorów krajobrazowych. Pracownicy Służby Parków Krajobrazowych służyli pomocą, udostępniali foldery, pocztówki, materiały dydaktyczne i szkoleniowe, popularne informatory, mapy i broszury nt bogactwa przyrodniczego parków krajobrazowych, oraz udzielali informacji osobom odwiedzającym targi. Dla najmłodszych gości przygotowano Kącik Małego Badacza, w którym można było nauczyć się pracy na binokularze – oglądając owady w powiększeniu oraz nauczyć się rozpoznawania gatunków węży po wylinkach. Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszyły się mapy turystyczno – edukacyjne wszystkich siedmiu parków krajobrazowych naszego województwa, oraz materiały dydaktyczne nawiązujące do potrzeby ochrony pszczół w Polsce.

„Jesień w Gliśnie” była kolejną okazją do zaprezentowania wartości przyrodniczych i kulturowych naszego regionu dla licznego grona mieszkańców i odwiedzających targi.

 

 

Zdjęcie_1
Zdjęcie_2
Zdjęcie_3
Zdjęcie_4
Zdjęcie_5
Zdjęcie_6
Zdjęcie_7
Zdjęcie_8
Zdjęcie_9