Ideowym wolontariuszem edukacji ekologicznej z pośród ośmiu wyróżnionych liderów województwa lubuskiego został Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
i odznaczony dyplomem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze „Partner w Edukacji Ekologicznej – Naturalnie!”, w kategorii podmiotów realizujących projekty edukacyjne dofinansowywane przez Fundusz, szczególnie wspomagające kształcenie środowiskowe dzieci i młodzieży w systemie pozaformalnym, a także prowadzących edukacje ekologiczne dzieci i młodzieży, metodycznie promujące bogactwo przyrodnicze Województwa Lubuskiego i Polski.

Przy współpracy i pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze możemy realizować projekty z zakresu edukacji ekologicznej, dzięki którym możemy uczyć, uświadamiać i pogłębiać wiedzę nt. bogactwa przyrodniczego i jego ochrony, dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz walorów krajobrazowych obszarów chronionych naszego województwa lubuskiego i Polski wśród dzieci i młodzieży.

Składamy serdeczne podziękowania za docenienie naszej pracy na rzecz zachowania wartości i walorów przyrodniczo – krajobrazowych oraz kulturowo – historycznych na terenie parków krajobrazowych województwa lubuskiego. Dzieci i młodzież zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach edukacyjnych przeprowadzanych przez wykwalifikowaną kadrę Służby Parków Krajobrazowych w ośrodkach edukacyjnych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego: Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach i Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie.

Dyplom WFOŚiGW

 

Zdjęcia autorstwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

 

 

Zdjęcie_1
Zdjęcie_2
Zdjęcie_3