Podczas Targów, pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, promowali walory przyrodniczo-turystyczne parków krajobrazowych. Na stoisku ZPKWL można było uzyskać informacje i materiały niezbędne dla każdego pieszego i rowerowego turysty oraz pogłębić wiedzę o przyrodzie i jej bogactwie. Zwiedzający mogli zaopatrzyć się w różne materiały promujące lubuskie parki krajobrazowe, m.in.: mapy, foldery, broszury, widokówki i inne informatory przyrodnicze. Wśród dzieci największą atrakcję stanowiły obserwacje przy użyciu binokularu.

Stoisko Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego cieszyło się dużym powodzeniem. Odwiedziła go znaczna ilość osób, która przejawiała wyraźne zainteresowanie bogactwem przyrodniczym i atrakcjami turystycznymi parków. Bardzo chętnie pobierano materiały promocyjne, szczególnie mapy i widokówki prezentujące piękno przyrody parków krajobrazowych naszego województwa.