Piątkowy program obchodów obejmował oficjalne otwarcie Tygodnia Żurawia na śródmiejskim nabrzeżu w Gryfinie. Równolegle po stronie niemieckiej, w miejscowości Gartz, odbywały się obchody Tygodnia Żurawia „Kranichwoche”, których program był w podobny sposób zorganizowany, dla miejscowych dzieci i młodzieży, w tym zaplanowane były także występy artystyczne grup przedszkolnych, oraz konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Nasz przyjaciel żuraw”.

Ostatnia część obchodów odbyła się w Marwicach, gdzie na świetlicy wiejskiej przedstawiony został wykład z prezentacją Pana Dominika Marchowskiego, pt.: „Żuraw na Międzyodrzu i na świecie”. Obchody zakończone zostały wieczorną obserwacją żurawi na wale w Marwicach, podczas których dzieci i młodzież została zapoznana z techniką obserwacji ptaków przez lornetkę.

Mimo dżdżystej pogody oraz szybkiego zmierzchu można było zaobserwować liczne przeloty żurawi a także usłyszeć ich charakterystyczny klangor.

 

 

 

1
2_2
2_5
2_7
2_8
2_10
2_12
2_13
2_16
2_17
2_19
2_21
2_22
2_25
2_27
2_28
2_30
2_31
2_32
2_33
2_34
2_35
2_36