W zajęciach wzięli udział uczniowie z pierwszej klasy Gimnazjum Zespołu Szkół w Pszczewie pod okiem opiekunów pana Roberta Judka - nauczyciela i pana Roberta Rektora - Głównego Specjalisty Pszczewskiego Parku Krajobrazowego.

Na początku dzieci poznały panią Karin Roth i pana Wolfganga Rotha ze Stowarzyszenia EcoReg GmbH, oraz tłumacza pana Piotra Firfasa. Po części zapoznawczej i wprowadzeniu do prac planowanych w ramach projektu, przystąpiono do właściwej pracy.

Młodzież podzieliła się na dwie grupy i po krótkim instruktarzu obsługi GPS-ów ruszyła na spacer po Pszczewie. W trakcie wycieczki urządzenia GPS rejestrowały przebytą trasę, a młodzież zaznaczała najciekawsze miejsca: sklepy, zabytki i inne charakterystyczne punkty napotkane na drodze.

Na zakończenie zebrane dane z obu grup, dzieci wyświetliły na ekranie komputera oraz wysłały na stronę internetową www.gpsies.com

Wyniki pracy uczniów są dostępne pod adresem: www.gpsies.com/map.do?fileId=suxlfwcigiadzleg

mapa2

Zajęcia prowadził pan Wolfgang Roth ze Stowarzyszenia EcoReg. Celem zajęć było przejście przez dzieci ścieżki wokół Góry Wysokiej w Pszczewie i zebranie danych do przygotowania projektu ścieżki. Młodzież dostała znane już im urządzenia GPS oraz aparaty fotograficzne. Przed wyjściem w teren odbyło się spotkanie z panią Zuzanną Śmierską, pracownikiem Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie w Muzeum „Dom Szewca”, podczas którego dzieci przedstawiły co będą robiły, by zwiększyć ofertę turystyczną okolic Pszczewa. Pani Śmierska wyjaśniła na czym polega działalność punktu informacji turystycznej w Muzeum „Dom Szewca”.

Przed wyjściem w teren przed zabytkowym budynkiem Leśniczówki w Pszczewie, grupa młodzieży spotkała się z leśniczym w Nadleśnictwie Trzciel - panem Jarosławem Szałatą, który przekazał garść fascynujących informacji na temat lasów i przyrody.

Podczas wycieczki dzieci rejestrowały przebytą trasę przy pomocy urządzeń GPS. Pomierzone współrzędne najciekawszych miejsc, informacje o nich oraz liczne zdjęcia wykonane przez młodzież posłużą do wykonania projektu ścieżki turystycznej dla odwiedzających Pszczew i Pszczewski Park Krajobrazowy.

Warto dodać, że fragment przygotowywanej ścieżki przez dzieci pokrywa się z leśną ścieżką przyrodniczą w Pszczewie.

Na zakończenie dzieci zebrane dane wyświetliły na ekranach komputerów oraz wysłały na stronę internetową www.gpsies.com, gdzie można je zobaczyć i pobrać na swoje urządzenia GPS lub smartfony: www.gpsies.com/map.do?fileId=wsaygpuwrargfqfi

Podczas poprzednich zajęć dzieci obeszły dookoła Górę Wysoką w Pszczewie i po drodze zebrały sporo danych: ślady GPS, punkty nawigacyjne (POI), informacje o ciekawych miejscach na trasie oraz wykonały wiele zdjęć. Kolejne zajęcia zostały przeznaczone na wykorzystanie tych wszystkich informacji do wykonania mapy ścieżki i plakatu promocyjnego.

Na początku jednak, korzystając z udostępnionej sali komputerowej, pan Robert Rektor – Główny Specjalista Pszczewskiego Parku Krajobrazowego pokazał młodzieży inne możliwości wykorzystania danych przestrzennych i do czego wykorzystuje się je podczas pracy w parkach krajobrazowych.

Pozostały czas młodzież spędziła przygotowując projekt plakatu promocyjnego zaprojektowanej przez siebie ścieżki wraz z mapą. Następnego dnia projekty zostały wydrukowane oraz jedna kopia została przekazana do muzeum „Dom Szewca”, gdzie funkcjonuje również punkt informacji turystycznej. W ten sposób młodzież wykonała pierwszy plan ścieżki będącej ofertą dla licznych turystów odwiedzających Pszczew i Pszczewski Park Krajobrazowy.

Cieszymy się, że unikatowe piękno Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, jest obecnie doceniane nie tylko w kraju, lecz również za granicą, skąd coraz liczniej przyjeżdżają do nas również dzieci i młodzież, chcąc poznać bogactwo i piękno naszej przyrody, jak również miło spędzić czas w otoczeniu rówieśników z Polski.

 

DSC06576_1
DSC06577_1
DSC06581_1
DSC06584_1
DSC06591_1
DSC06870_1
DSC06872_1
DSC06873_1
DSC06920_1
DSC06921_1
DSC06923_1
DSC06924_1
DSC06925_1
DSC06927_1