Parki Krajobrazowe naszego regionu reprezentowała pani Danuta Szewczyk – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego oraz pracownicy Barlinecko- Gorzowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”, pan Paweł Cieniuch i pan Paweł Jankowski.

Święto było okazją do przedstawienia prezentacji walorów przyrodniczych terenu województwa lubuskiego, oraz zrealizowanych i planowanych inwestycji na rzecz ochrony środowiska. Po oficjalnym otwarciu obchodów przez panią Małgorzatę Szablowską – Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, swoje wystąpienia zaprezentowali m. in. przedstawiciele instytucji: PGNiG, RDOŚ Gorzów Wlkp., Prezydent Gorzowa Wlkp., Uniwersytet Zielonogórski, PGE Elektrociepłownia Gorzów Wlkp., WSSE Gorzów Wlkp., PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., Gorzowski Ośrodek Technologiczny i Park Narodowy „Ujście Warty”. Zespół Parków Krajobrazowych przedstawił prezentację pt.: „Wybrane perły parków krajobrazowych”.

Święto było również okazją do wręczenia odznaczeń państwowych dla osób zasłużonych w dziedzinie ochrony środowiska. W imieniu Prezydenta RP medale wręczał Wojewoda Lubuski - pan Jerzy Ostrouch.

Równolegle w holu biblioteki można było zapoznać się z ofertą poszczególnych instytucji, na przygotowanych stoiskach promocyjno-reklamowych. Na stoisku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, zaprezentowane zostały liczne materiały promocyjne i edukacyjne: pocztówki, mapy, foldery i broszury na temat wartości i walorów przyrodniczo-turystycznych parków krajobrazowych.

Lubuskie Obchody były udaną imprezą, która pozwoliła na bliższe poznanie zadań z zakresu ochrony środowiska, z którymi na co dzień zmagają się lubuskie firmy i instytucje. Zwłaszcza istotne było to dla młodzieży szkolnej, która dość licznie wzięła udział w spotkaniu.

 

 

DSC00001
DSC00003
DSC00005
DSC00008
DSC00009
DSC00011
DSC00012
DSC00013
DSC00014
DSC00015
DSC00016
DSC00018
DSC00019
DSC00020
DSC00021
DSC00028
DSC00029
DSC00035
DSC00036
DSC00038
DSC00039