Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego był reprezentowany przez pracowników czterech parków: Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa” i Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”. Program szkolenia obejmował zarówno wykłady, jak i sesję terenową.

Wykwalifikowana kadra przedstawiła następujące tematy:

  • struktura i funkcja drzewa, znaczenie alej dla przyrody człowieka
  • kampania na rzecz zadrzewień w gminie Bogdaniec
  • podstawowa diagnostyka drzewa
  • ochrona drzew podczas inwestycji
  • udział społeczny w zarządzaniu zielenią publiczną
  • przyrodnicza waloryzacja drzew
  • prawidłowa pielęgnacja drzew
  • zarządzania drzewami przez urząd gminy – dobre praktyki
  • projektowanie alej oraz wykonywanie nasadzeń

Urozmaiceniem wykładów była terenowa praca w grupach. Przy pomocy specjalnego formularza wszyscy uczestnicy przeprowadzili diagnostykę wybranego drzewa, którą następnie analizowano pod okiem Pana dr inż. Piotra Tyszko-Chmielowca z Fundacji EkoRozwoju. Drugiego dnia, Pan Jacek Szymaniak z Zakładu pielęgnacji i kształtowania zieleni GAJA w Szczecinie, pokazał w terenie przykłady poprawnej pielęgnacji drzew.

Szkolenie było okazją do usystematyzowania wiedzy z zakresu ochrony drzew i kształtowania krajobrazu, za co serdecznie dziękujemy inicjatorom spotkania  z Fundacji EkoRozwoju.

Szkolenie 2Szkolenie 3Szkolenie w terenie 2


Szkolenie w terenie 4Szkolenie w terenie 3
Szkolenie w terenie