Wymieniono 40 zmurszałych pod wpływem wilgoci desek, tak więc obecnie korzystanie z tego elementu infrastruktury ścieżki edukacyjnej jest już bezpieczne. Drewniana kładka oddana do użytku w roku 2005 umożliwia zapoznanie się z kępkowo-dolinkową strukturą torfowiska typu wysokiego oraz specyficzną roślinnością związaną z tym siedliskiem, na którym zobaczyć można m. in. wełniankę pochwowatą, żurawinę błotną, czermienia błotnego, bagno zwyczajne i mchy torfowce.

Remont został sfinansowany ze środków własnych Zespołu Parków Krajobrazowych.

Kładka

KładkaKładka