Przy tej okazji można było zapoznać się z zasadą działania wrót wodnych, pojęciem wału kanałowego (Kanał Czerwony), podstawami architektury przepompowni (tzw. Wasserkirche w Słońsku), z przepompownią z elektropompami w Lemierzycach, zasadnością budowy kościołów i szkół na przykładzie Głuchowa oraz Kłopotowa, uprawnieniami dozorcy wałów w Świerkocinie, nazewnictwem miejscowości w tzw. „Nowej Ameryce”, aspektami powodzi na przykładzie Kołczyna oraz gospodarką olendrów i wyrobiskami torfu na przykładzie Piskorzna.

Temat warsztatów był niezmiernie ciekawy, choć czujemy mały niedosyt, gdyż pod koniec zajęć opady deszczu uniemożliwiły uczestnikom pełniejsze rozeznanie terenowe w omawianych kwestiach. Na szczęście pozostałe szczegóły można doczytać w świetnie napisanej książce autora zajęć terenowych, Pana Zbigniewa Czarnucha, pt: „Ujarzmianie rzeki. Człowiek i woda w rejonie ujścia Warty”. Polecamy.

 

 

IMAG0276
IMAG0276
IMG_20190925_113031
IMG_20190925_113031
popmownia_w_Lemierzycach_fot_PC
popmownia_w_Lemierzycach_fot_PC