Pogoda sprzyjała pracom i wycięto sekatorami oraz piłą spalinową kolejną połać murawy. W czasie wakacyjnych działań (7 lipca i 10 sierpnia) usunięto w sumie niespełna 1 ha, miejscami bardzo gęstych, zakrzaczeń.

Podobnie jak miesiąc temu, wśród ekspansywnych gatunków przeznaczonych do wycięcia dominowały krzewy tarniny, głogu, róży i jeżyn. Usunięte krzewy składowano na jedno miejsce tworząc ostoję dla tutejszych ptaków, płazów, gadów, a także małych ssaków.

W czasie sierpniowych prac natrafiono na takie gatunki roślin zielnych, typowych dla tego typu siedliska, jak: mikołajek polny, dzwonek boloński, goździk kartuzek, macierzanka piaskowa, sierpnica zwyczajna. Spośród zwierząt zaobserwowano obecność jaszczurki zwinki, żaby brunatnej oraz ładnego motyla - modraszka korydona.

Warto odwiedzić Muzeum Łąki w Owczarach, by uczestniczyć w różnego rodzaju organizowanych tam warsztatach i zajęciach, co da nam możliwość lepszego poznania tej perełki naszej przyrody. 

 

20160810_fot._NB33
20160810_fot._NB33
20160810_fot._NB46
20160810_fot._NB46
20160810_fot._PC7
20160810_fot._PC7
20160810_fot._PC21
20160810_fot._PC21
20160810_fot._PC22
20160810_fot._PC22
20160810_fot._PC30
20160810_fot._PC30
20160810_fragment_laki_z_sierpnica_zwyczajna_fot._PC16
20160810_fragment_laki_z_sierpnica_zwyczajna_fot._PC16
20160810_mikolajek_polny_fot._PC13
20160810_mikolajek_polny_fot._PC13