Następnie Pani Wójt wręczyła nagrody za trud całorocznej pracy wybranym osobom ze wszystkich sołectw oraz poprosiła o zabranie głosu przez chętnych gości. Przy tej okazji odczytany został m. in. list Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego – Pani Aliny Jągowskiej, w którym podziękowała za trud pracy na roli i życzyła zadowolenia z wykonywania tej ciężkiej oraz ważnej pracy dla społeczeństwa.

Po części oficjalnej można było zwiedzać stoiska sołectw, skosztować lokalnych przysmaków, porozmawiać z sąsiadami, wziąć udział w Turnieju Wsi, zaktywizować dzieci w Centrum Uśmiechu, posłuchać muzyki w wykonaniu chóru gospodyń wiejskich czy orkiestry dętej Straży Pożarnej.

Bardzo było nam miło gościć na tak pięknej uroczystości.

 

 

IMAG0211
IMAG0211
IMAG0212
IMAG0212
IMAG0213
IMAG0213
IMAG0214
IMAG0214
IMAG0216
IMAG0216
IMAG0218
IMAG0218