Jak co roku brały w nim udział dwie drużyny uczniów: ze Szkoły Podstawowej w Lubianie, przygotowanych przez nauczycielkę Panią Agnieszkę Gałwę oraz Szkoły Podstawowej w Pełczycach, przygotowanych przez nauczyciela Pana Marcina Sitarza. Po zaciętej rywalizacji wygrali uczniowie z Pełczyc. Dziękujemy za wspaniałą organizację konkursu, gratulujemy zwycięzcom oraz podziwiamy wysiłek jaki włożyli uczniowie i nauczyciele w jego przygotowanie!

 

 

1
3
4
5