W tym roku Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest pod hasłem „Mokradła i woda". To rok szczególny, świętujemy bowiem 50. rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych. Poprzez obchody Dnia Mokradeł chcemy podkreślić znaczenie tych szczególnych obszarów w wymiarze globalnym.

 

Narastający kryzys wodny, spowodowany działalnością człowieka i zmianami klimatu, zagraża ludziom i przyrodzie. Osuszając mokradła, niszczymy nieodwracalnie zasoby wody, bogaty świat roślin i zwierząt oraz usługi ekosystemowe, które świadczą ekosystemy podmokłe. Mokradła magazynują i oczyszczają wodę, są podstawą globalnej gospodarki, zapewniają nam bezpieczeństwo i dają wyżywienie, a roślinom i zwierzętom oferują miejsce do życia.

Wzrost liczby ludności, urbanizacja i określone wzorce konsumpcji odcisnęły nieodwracalnie piętno na terenach podmokłych.
W związku z zanikaniem i zanieczyszczaniem mokradeł zaostrzył się kryzys wodny, który zagraża życiu na Ziemi.

Możemy mieć wystarczająco dużo wody dla przyrody i dla nas, jeśli:

  • przestaniemy niszczyć, a zaczniemy odtwarzać tereny podmokłe,
  • nie będziemy przegradzać rzek tamami, ani przekraczać wydobycia z warstw wodonośnych,
  • zajmiemy się zanieczyszczeniami, przede wszystkim oczyścimy źródła wody pitnej,
  • zwiększymy efektywność wykorzystania wody, będziemy mądrze użytkować tereny podmokłe,
  • uznamy temat wody i terenów podmokłych za istotny w planach rozwoju i zarządzania zasobami

 Zapraszamy do poznania mokradeł w najbliższym otoczeniu. Propozycje wycieczek znajdują się poniżej.

 

 

mokradła plakat
mokradła plakat
mokradła plakat informacyjny
mokradła plakat informacyjny
mokradła plakat informacyjny
mokradła plakat informacyjny

 

 

 

propozycja wycieczki park krajobrazowy ujście warty
propozycja wycieczki park krajobrazowy ujście warty
propozycja wycieczki barlinecko-gorzowski park krajobrazowy
propozycja wycieczki barlinecko-gorzowski park krajobrazowy
propozycja wycieczki Łagowsko-Sulęciński park krajobrazowy
propozycja wycieczki Łagowsko-Sulęciński park krajobrazowy
propozycja wycieczki Krzesiński park krajobrazowy
propozycja wycieczki Krzesiński park krajobrazowy
propozycja wycieczki pszczewski park krajobrazowy
propozycja wycieczki pszczewski park krajobrazowy