Miło nam zakomunikować, że Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego wydał monografię naukową Krzesińskiego Parku Krajobrazowego pod redakcją dr Piotra Grochowskiego i prof. Leszka Jerzaka.


OkładkaPrzy tej okazji serdecznie dziękujemy za bezpłatne przekazanie rozdziałów do publikacji następującym autorom: Marcinowi Bocheńskiemu, Pawłowi Czechowskiemu, Grzegorzowi Gabrysiowi, Edycie Gajdzie, Krzysztofowi Gajdzie, Grzegorzowi Jędro, Mirosławowi Jurczyszczynowi, Jolancie Kijowskiej, Jarosławowi Lewczukowi, Markowi Maciantowiczowi, Mariuszowi Mleczakowi, Ryszardowi Orzechowskiemu, Amelii Piegdoń, Piotrowi Redzie, Mariuszowi Rybackiemu, Wojciechowi Zieleniewskiemu.
Dziękujemy również autorowi zdjęcia na okładce monografii, panu Grzegorzowi Sawko.