Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego zrealizował projekt pn. Ochrona czynna bociana białego w Parku Krajobrazowym „Ujście Warty”. Projekt polegał na monitorowaniu lęgów bociana białego dzięki dronowi celem uzyskania informacji o efekcie lęgowym oraz danych o zaśmieceniu gniazd.

Gniazda te były czyszczone dzięki wynajęciu podnośnika, a młode bociany białe zostały zaobrączkowane. Dodatkowo część gniazd zostało zredukowanych z uwagi na ryzyko upadku gniazda i wielkie wymiary zagrażające życiu i bezpieczeństwu ludzi i zwierząt.

 

Działanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

Prace przy redukowaniu gniazda bociana białego
Prace przy redukowaniu gniazda bociana białego
Lęg bociana białego
Lęg bociana białego
Obrączkowanie bocianów w PKUW
Obrączkowanie bocianów w PKUW